55ru.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad avstår i tagalog

Vad som avstår i tagalog

Senatorn avstår från att rösta. Viktigt meddelande om ljud Verb: Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstod Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod från praxis.

Viktigt meddelande om ljud [I] Jag kommer att avstå Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du kommer att avstå Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han kommer att avstå från träning. Viktig information om ljud [I] Jag avstår från och med Viktig information om ljud [du, vi, de] Du avstår Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstår från praxis. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstod från mig Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod från praxis.

Viktigt meddelande om ljud [I] Jag har avstått Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du har avstått Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han har avstått från praxis. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag hade avstått Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du hade avstått Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han hade avstått från praxis.

Viktigt meddelande om ljud [I] Jag kommer att ha avstått Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du kommer att ha avstått Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han kommer att ha avstått från praxis. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstår Viktig information om ljud [du, vi, de] Du avstår Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstår från att öva.

Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstod Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod från att träna.

Viktigt meddelande om ljud Tidigare deltagande: Viktigt meddelande om ljud Gerund: Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstår. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstår.

Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstår. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstod. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod. Viktigt meddelande om ljud [I] kommer jag att avstå från.

Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du kommer att avstå. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han kommer att avstå. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstår från att rösta.

Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstår. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstår från att rösta. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag lade ned min röst. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod.

Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod. Viktigt meddelande om ljud [I] har avstått. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du har avstått.

Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han har avstått från att rösta. Viktigt meddelande om ljud [I] hade jag avstått från. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du hade avstått. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han hade avstått från att rösta. Viktigt meddelande om ljud [I] kommer jag att ha avstått från. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du kommer att ha avstått. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han kommer att ha avstått.

Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstår. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstår. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstår. Viktigt meddelande om ljud [I] Jag avstod. Viktigt meddelande om ljud [du, vi, de] Du avstod. Viktigt meddelande om ljud [han, hon, det] Han avstod.

(с) 2019 55ru.ru